Subsidies voor de landbouw

 

Groenestroomcertificaten (GSC)

Installaties tot 10 kW 

De Vlaamse regering heeft beslist om vanaf 14/06/2015 geen groenestroomcertificaten meer toe te kennen aan kleine PV-installaties tot en met 10 kW. Door de daling van de kostprijs van pv-panelen en de constante stijging van de elektriciteitstarieven, is er immers geen nood meer aan subsidies.

Zonnepanelen blijven interessant en zijn vanaf 2016 de goedkoopste keuze voor groene energie. Met een PV-installatie investeert u in een langdurige productie van groene stroom, het komt er op neer dat u vooraf een grote hoeveelheid groene stroom inkoopt voor een periode van ongeveer 25 jaar aan een zeer voordelige, vaste prijs. 

Zonnestroom is vanaf 2016 goedkoper dan stroom uit het net ! 

Installaties vanaf 10 kW

Voor grotere, industriële PV-installaties blijft het syteem van de groenestroomcertificaten behouden. Reden hiervoor is dat de kostenstructuur bij dergelijke installaties anders ligt : zij beschikken over geen terugdraaiende teller en krijgen meestal een lagere stroomprijs.

Voor installaties met een vermogen tussen 10 en 250 kW gaat het om een bedrag van 54 euro/MWh, voor PV-installaties tussen 250 en 750 kW bedraagt de steun 61 euro/MWh. Deze steun wordt elk half jaar opnieuw berekend door het Vlaams Energieagentschap VEA. Via een rekenmodel berekent het VEA hoeveel steun per MWh zonnestroom nodig is gedurende 15 jaar om een financieel rendement van 5% op de investering te bereiken 

 

Verhoogde investeringsaftrek

Het plaatsen van zonnepanelen geeft recht op een fiscaal voordeel onder de vorm van een éénmalige verhoogde investeringsaftrek van 13,5%, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst. Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5%. Deze maatregel geldt enkel voor landbouwbedrijven die niet forfaitair belast zijn.

 

Terugdraaiende kilowattuurmeter

Systemen met een omvormer-vermogen van maximum 10 kW mogen op een terugdraaiende teller worden aangesloten. Hierbij wordt de geproduceerde energie die niet direct verbruikt wordt terug in het openbaar net gevoed, met een opbrengst gelijk aan het geldend dagtarief per kWh. Deze maatregel schroeft de terugverdientijd aanzienbaar terug en maakt de investering nog meer rendabel.

 

Fiscale aspecten

  • groenestroomcertificaten zijn vrijgesteld van BTW
  • groenestroomcertificaten zijn wel belastbaar als inkomsten in de boekhouding
  • landbouwbedrijven recupereren eveneens de BTW op de factuur voor het PV-systeem, op voorwaarde dat ze niet voor de bijzondere landbouwregeling (de forfaitaire regeling) gekozen hebben

Bron en meer info op : www.vreg.be , www.energiesparen.be , www.ode.be en www.vlaanderen.be

Solar Invest regelt graag voor u de subsidieaanvragen!